1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Morskie farmy wiatrowe. Senat przyjął projekt ustawy

projekt morskich farm wiatrowych

Morskie farmy wiatrowe. Senat przyjął projekt ustawy

13 stycznia 2021 roku Senat przyjął bez poprawek ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Akt prawny trafi teraz do podpisu Prezydenta.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Czego dotyczy ustawa? Jakie są jej cele?

Ustawa ma na celu wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz stworzenie ram prawnych, które wesprą podmioty zainteresowane rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. 

W skład ustawy wchodzą: 

  • dwufazowy system wsparcia, 
  • usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych, 
  • zasady przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej, 
  • rozporządzanie wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych,
  • rozwój lokalnego łańcucha dostaw. 

– Jednogłośne przyjęcie ustawy świadczy o tym, że regulacja wspierająca budowę morskich farm wiatrowych jest potrzebna i wyczekiwana. Dzisiaj Polska jest gotowa na wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej do swojego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – stwierdził minister klimatu Michał Kurtyka.

W jaki sposób ustawa wesprze morską energetykę wiatrową?

Model wsparcia wspomniany w ustawie opiera się na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego, która jest stosowana w przypadku funkcjonującego obecnie systemu wsparcia dla OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych korzystający ze wsparcia, otrzymają prawo do pokrycia ujemnego salda. Wiąże się to z pokryciem różnicy pomiędzy rynkową ceną energii a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. 

Morskie farmy wiatrowe rozpoczną pracę prawdopodobnie od 2024 roku. Ostatnia z nich zostanie uruchomiona w 2033 roku. Pojedyncza farma może funkcjonować ok. 25 lat. Integrację morskich farm wiatrowych z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym ułatwi fakt, że budowa nowych mocy będzie rozłożona na etapy. 

– Projekt morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim jest niezbędny szczególnie z punktu widzenia pobudzania gospodarki po okresie epidemii. Konieczne są także nowe inwestycje w wielkoskalowe odnawialne źródła energii w Polsce, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój nie tylko całego sektora, ale także naszego rynku – skomentował wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Realizacja założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040

Budowa morskich farm wiatrowych w Polsce jest jednym ze strategicznych punktów projektu “Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku”. W ramach inwestycji powstanie ok. 8-11 GW mocy zainstalowanej do 2040 roku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Koszty tego projektu wynoszą ok. 130 mld zł. Będzie miał on ogromny wpływ na strukturę mocy wytwórczych w energetyce oraz rozwój sieci przesyłowej. Pozwoli także na wypełnienie przez Polskę celów klimatycznych i środowiskowych w zakresie źródeł OZE i redukcji emisji CO2.

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.