Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

OZE – co to jest i jakie są rodzaje?

Arabia Saudyjska zwiększy udział OZE w swoim miksie energetycznym

OZE – co to jest i jakie są rodzaje?

Odnawialne Źródła Energii są praktycznie niewyczerpalne, ponieważ ich zasoby uzupełniają się w sposób naturalny. Do odnawialnych źródeł energii należy choćby fotowoltaika, energia wiatrowa czy geotermalna.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Jakie są rodzaje OZE?

Odnawialne Źródła Energii (OZE) są naturalnymi, powtarzalnymi procesami przyrodniczymi, które pozwalają na wytworzenie energii będącej alternatywą dla paliw kopalnych. W tekście przedstawiamy źródła, z których pozyskuje się czystą i bezpieczną dla środowiska energię. 

Energia słoneczna jako Odnawialne Źródła Energii

fotowoltaika
Fotowoltaika jest najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w Polsce

Promieniowanie słoneczne pozwala na produkowanie energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Do wytworzenia energii cieplnej wykorzystuje się kolektory słoneczne, które za pomocą czynnika grzewczego i wymiennika ciepła w zbiorniku podgrzewają wodę. Zazwyczaj kolektory słoneczne wykorzystuje się do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a sporadycznie do wsparcia centralnego ogrzewania. 

Energia słoneczna może być także przetwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne (PV), które są głównym elementem paneli fotowoltaicznych. Na skutek ich pracy promieniowanie słoneczne jest zamieniane w energię elektryczną. Ilość prądu jest zależna od wielkości instalacji. Przykładowo panele o mocy 1kWp są w stanie wytworzyć około 900 kWh energii elektrycznej. 

Odnawialne Źródła Energii – woda

elektrownia wodna

Jak rozróżniamy energię wodną? Hydroenergia może być podzielona na energię mórz i wód śródlądowych. W hydroelektrowniach energia elektryczna jest wytwarzana dzięki turbinom, które przetwarzają energię potencjalną w energię kinetyczną, zamienianą w hydrogeneratorach na energię elektryczną. Hydroelektrownie często wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu, dlatego OZE jakim jest hydroenergia, cieszy się największą popularnością w krajach zasobnych w wody o dużym spadku (np. w Norwegii). 

Energia z wiatru

wiatr jako odnawialne źródło energii
Wiatraki są jednym ze źródeł energii odnawialnej

Do wytworzenia energii z wiatru potrzebne są turbiny wiatrowe, które posiadają łopaty wirowe wprawiane w ruch przez wiatr. Następnie energia mechaniczna jest przekazywana do generatora, który wytwarza energię elektryczną. Wśród farm wiatrowych wyróżniamy lądowe i morskie. Czy wiedziałeś, że największa farma w Europie farma lądowa znajduje się w Rumunii? Jej całkowita moc wynosi 600 MW, natomiast za największą farmę morską uważa się Atlas Wind Farm (630 MW) zlokalizowaną na terytorium wodnym Wielkiej Brytanii.

Energia geotermalna – podziemne Odnawialne Źródła Energii

geotermia podhalańska

Energia geotermalna to energia cieplna pochodząca z wnętrza kuli ziemskiej. Zaliczana jest do Odnawialnych Źródeł Energii, ponieważ rozgrzane wnętrze Ziemi jest niewyczerpalne. Energia geotermalna pobierana jest głównie z ciepła wody, pary lub suchych gorących skał. Najbardziej wydajne złoża są zgromadzone głęboko pod powierzchnią, co czyni geotermię najtrudniejszym do eksploatacji Odnawialnym Źródłem Energii. Wśród elektrowni geotermalnych wyróżniamy elektrownie jednoczynnikowe, w których zasoby geotermalne są jedynymi źródłami zasilania oraz elektrownie dwuczynnikowe, gdzie gorąca woda jest kierowana do wymiennika ciepła (parownika) pełniącego funkcję kotła parowego.

Biomasa – materia organiczna jako Odnawialne Źródła Energii

biomasa jako OZE

Biomasa to materia roślinna i zwierzęca, która ulega biodegradacji. Z biomasy produkuje się biopaliwa gazowe, ciekłe i stałe (pellety i brykiety). Najbardziej wydajne pozyskiwanie energii z biomasy odbywa się poprzez jej spalanie. Wytwarzane w ten sposób ciepło używane jest do produkowania energii elektrycznej. Odnawialne Źródło Energii jakim jest biomasa, powstaje samoistnie i niezależnie od warunków pogodowych.

Wady i zalety Odnawialnych Źródeł Energii

Chociaż korzystanie z energii odnawialnej przynosi spore oszczędności, początkowe koszty instalacji są wysokie. Dlatego warto przyjrzeć się możliwościom wsparcia finansowego oferowanego przez programy rządowe. Minusem wzrostu popularności Odnawialnych Źródeł Energii jest też znaczna ingerencja w środowisko naturalne.

Jakie korzyści płyną z rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii? Do niezaprzeczalnych zalet korzystania z energii odnawialnej należy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Obecnie, z powodu zmian klimatycznych, wiele państw dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych odpadów. Poza tym, Odnawialne Źródła Energii są niewyczerpalne, w przeciwieństwie do paliw kopalnych.

Odnawialne Źródła Energii zyskują coraz większą popularność również dlatego, że pozwalają uniezależnić się od dostaw paliw niezbędnych do wytworzenia prądu i ciepła. Dlatego też przynoszą korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.