Ministerstwo Klimatu: Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Ministerstwo Klimatu: Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Minister klimatu Michał Kurtyka przedstawił dzisiaj zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Podkreślił, że jej celem jest wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego i technologicznego. Kluczowy wpływ na kształtowanie strategii energetycznej Polski miała polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej. 

Trzy filary

Projekt oparty jest na trzech filarach. Pierwszy z nich to sprawiedliwa transformacja, zgodnie z którą rejony najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń energetycznych otrzymają pomoc. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć ok. 60 mld złotych z funduszy unijnych. Kolejnym filarem jest zeroemisyjny system energetyczny, w ramach którego wdrożone zostaną nowe rodzaje energetyki. Jednocześnie zostanie zapewniona niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Trzeci filar – dobra jakość powietrza – to efekt odchodzenia od paliw kopalnych, elektryfikacji transportu oraz promowania domów pasywnych. 

Zielone światło dla OZE

W swoich założeniach Ministerstwo Klimatu koncentruje się na ogólnym zwiększeniu udziału OZE w miksie energetycznym kraju. W 2030 roku udział czystej energii w końcowym zużyciu brutto prognozowany jest co najmniej na 23%. Plany zakładają wdrażanie energetyki wiatrowej na morzu od 2025 roku i osiągnięcie wartości ok. 8-11 GW w 2040 roku. Natomiast w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok energii atomowej. Kolejne będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program zakłada budowę 6 bloków. 

Tak dla fotowoltaiki 

W ramach programu istotnie wzrosną moce zainstalowane w fotowoltaice. Pod koniec czwartej dekady ich wartość ma wynosić ok. 10-16 GW. Obecnie jest to ponad 2,26 GW.

– W ostatnim czasie kołem zamachowym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce stała się fotowoltaika, która jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce, co związane jest z postępującym spadkiem kosztów i systemem wsparcia  – skomentował Michał Kurtyka.

Efektywność energetyczna

Program PEP2040 zakłada również poprawę efektywności energetycznej. Polska deklaruje 23% oszczędności energii na 2030 roku w stosunku do prognoz z 2007. Wzrost efektywności energetycznej gospodarki będzie kreowany przez zobowiązanie grupy podmiotów do poprawy efektywności energetycznej, ale także z wykorzystaniem prawnych i finansowych zachęt do działań proefektywnościowych. Istotnym elementem będą także inwestycje sektora publicznego cechujące się wyższymi standardami efektywności. Nie zabraknie inicjatyw zwiększających świadomość społeczności lokalnych na temat racjonalnego gospodarowania energią. 

Źródło: gov.pl 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.