Unia Europejska na drodze do realizacji założeń OZE

Unia Europejska wytycza kierunki dla strategii neutralności klimatycznej

W Luksemburgu doszło do spotkania ministrów środowiska i klimatu państw członkowskich Unii Europejskiej, podczas którego przyjęto teksty trzech konkluzji. Dotyczą one m.in. strategii neutralności klimatycznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kluczowa konkluzja dotyczy stanowiska Unii Europejskiej na zbliżającą się 25. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP25). Do tego czasu unijni dyplomaci chcą, aby zakończono prace nad wytycznymi w zakresie wdrażania mechanizmu dobrowolnej współpracy przewidzianego w art. 6 Porozumienia paryskiego. Wśród zadań priorytetowych znalazły się m.in. długookresowa strategia klimatyczna UE oraz finalizacja drugiego przeglądu Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód (WIM).

Druga z przyjętych konkluzji dotyczy przygotowań przyszłego unijnego Programu Działań w zakresie środowiska. Rada zaapelowała do Komisji, by najpóźniej do początku 2020 roku przedstawiła strategię, która w pełni zajmie się substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układów hormonalnych organizmów żywych, a także oddziaływaniem chemikaliów i nanomateriałów na środowisko.

Gospodarce o obiegu zamkniętym poświęcono tekst trzeciej konkluzji. Ministrowie zachęcają w niej, by do promowania tej idei, zastosować instrumenty gospodarcze, m.in. rozszerzoną odpowiedzialność producenta oraz podatki środowiskowe.

Klimat nie czeka. W czerwcu szefowie państw i rządów poprosili nas o przyspieszenie prac, tak by UE mogła stać się neutralna klimatycznie. Dzisiejsze dyskusje pomogły przygotować grunt, by wszystkie państwa członkowskie mogły poprzeć racjonalną kosztowo, sprawiedliwą i wyważoną społecznie transformację – podsumowała dyskusję Krista Mikkonen, minister środowiska i klimatu sprawująca obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Finlandii.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Palety z łupin orzecha kokosowego – sposób na ograniczenie wycinki drzew?

Czasopismo „Nature” podaje, że rocznie wycinanych jest około 15,3 miliarda drzew. Drewno jest nadal jednym z podstawowych dla człowieka surowców, dlatego procesu nie da się całkowicie zatrzymać. Warto jednak ograniczyć straty drzewostanu tam, gdzie jest to możliwe. Jedną z takich branż może być produkcja palet. Tradycyjne materiały budowlane holenderski start-up zastąpił łupinami orzechów kokosowych