Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Największy fundusz publiczny UE: finanse na GOZ i walkę o klimat. Brak dopłat do węgla

Największy fundusz publiczny UE: finanse na GOZ i walkę o klimat. Brak dopłat do węgla

Pakiet spójności, który przyjął Parlament Europejski, ma wzmocnić gospodarkę oraz jedność społeczną i terytorialną Unii Europejskiej. W planie jest m.in. walka z globalnym ociepleniem, na którą UE przeznaczy znaczną kwotę.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Założenia

Pakiet spójności to tak naprawdę połączenie trzech różnych unijnych funduszy:  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz programu Interreg. Tematyka tego ostatniego obejmuje badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Łącznie do dyspozycji jest 243 mld euro, a budżet ten ma zasilić inicjatywy w ciągu następnych 6 lat (do 2027 r.)

Klimat i gospodarka o obiegu zamkniętym

Na sesji plenarnej ustalono, że pakiet ma wzmocnić integralność gospodarczą, społeczną i terytorialną krajów członkowskich. Nowe przepisy wymagają, by każdy z trzech programów przeznaczył co najmniej 30 proc. środków na działania na rzecz klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz inwestycje w zrównoważony rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. Przewidziano też specjalne środki dla MŚP oraz dla regionów najbardziej oddalonych.

Kultura, ekoturystyka i tolerancja

Największy fundusz publiczny Unii ma też przyczynić się do wzmocnienia gospodarki poszczególnych państw po kryzysie. Wsparcie uzyskają też sektory kultury i cyfryzacji, a także turystyka, oparta na zrównoważonym rozwoju. Wsparcia nie uzyskają inwestycje  związane z energią jądrową lub paliwami kopalnymi. Wyjątek stanowią projekty dotyczące gazu ziemnego, które zastępują systemy oparte na węglu, zatwierdzone najpóźniej 31 grudnia 2025 roku – czytamy w komentarzu.

Kraje, które będą chciały skorzystać z unijnego finansowania będą musiały przestrzegać Karty praw podstawowych UE, celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zasad paryskiego porozumienia klimatycznego, a dodatkowo muszą promować równość płci i zwalczać dyskryminację.

Rozporządzenie regulujące pakiet spójności wejdzie w życie 1 lipca.

źródło: europapnews.pap.pl, ewt.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.