Europa ekologiczna: agroekologia i mniej mięsa

Czy europejskie rolnictwo i dieta obywateli poszły w dobrym kierunku? Badacze z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych twierdzą, że nie i proponują trzy rozwiązania, które mogą przynieść znaczne korzyści dla klimatu, zwiększą dobrostan zwierząt i poprawią jakość życia oraz zdrowie Europejczyków. 

Zmiana na lepsze, czyli scenariusz agroekologicznej Europy

Od ponad 75 lat, czyli od zakończenia II wojny światowej rolnictwo i przemysł spożywczy radykalnie zmieniły swoje oblicze. Nastąpił proces intensyfikacji rolnictwa. Niestety w wielu przypadkach z użyciem nawozów syntetycznych. Wzrosła też hodowla zwierząt, która dzisiaj przybiera gigantyczne rozmiary. Za kilka lat być może zakończy się era chowu klatkowego w UE, ale zwierzęta nadal odgrywają ważną rolę w gospodarstwach wielu hodowców. W związku z niepokojącym obrazem europejskiej rzeczywistości badacze proponują zmianę stylu konsumpcji dóbr, wdrożenie ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa i zminimalizowanie strat środowiskowych.

Nie dla pestycydów

Starty środowiskowe powstały w dużej mierze w wyniku nadmiernej ekspansji człowieka w przyrodzie. Nawozy sztuczne, które przedostały się do gleby oraz wód, doprowadziły do rozregulowania naturalnej równowagi pierwiastków w naturze. Dlatego badacze z NCBN zaproponowali, aby uogólnić  specyficzne dla danego regionu systemu płodozmianu ekologicznego. Oznacza to też rezygnację z syntetycznych nawozów azotowych oraz pestycydów na rzecz naturalnych form zrównoważonego rolnictwa, np. wiążących azot roślin strączkowych. Jak się okazuje zmiana diety człowieka może znacznie wpłynąć na całe środowisko.

Przeczytaj, co powinniśmy wiedzieć o GMO, czyli żywności modyfikowanej genetycznie.

Rezygnacja z produktów odzwierzęcych

Strączki stanowią doskonałe źródło białka, które z sukcesem zastępuje to, pochodzące z mięsa. Zmiana diety powinna iść w kierunku produktów roślinnych – podają badacze. Rezygnacja z produktów odzwierzęcych – nie tylko mięsa, ale i nabiału, powinna być wzięta pod uwagę przez obywateli Europy. Naukowcy wspierają tą propozycją nadchodzące zmiany w UE, dotyczące dobrostanu zwierząt. Sugerują, żeby świadomie wykorzystywać już istniejące odchody zwierząt i odpady z obornika oraz przetwarzać je w źródło energii. 

Działając synergistycznie, dźwignie te otwierają fundamentalną transformację agroekologiczną dla Europy – podaja naukowcy w obszernym badaniu p.t. “Przekształcenie europejskiego systemu rolno-spożywczego i zamknięcie jego cyklu azotowego: potencjał połączenia zmiany diety, agroekologii i obiegu zamkniętego”.

Wymienione cele są ściśle związane z klimatem, który znalazł się w znacznym kryzysie. Całą publikację naukowców można znaleźć na stronie cell.com.

źródło: cell.com, pap.pl