Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe dofinansowanie do fotowoltaiki, pomp ciepła, farm wiatrowych i biogazowni dla rolników już od 1 października!

Nowe dofinansowanie do fotowoltaiki, pomp ciepła, farm wiatrowych i biogazowni dla rolników już od 1 października!

Już 1 października 2021 roku ruszy nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, części programu „Agroenergia”. Kto i w jakiej wysokości może liczyć na nowe dofinansowanie do fotowoltaiki, farm wiatrowych, pomp ciepła, magazynów energii i biogazowni? Poznaj szczegóły programu!

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Nowe dofinansowanie do fotowoltaiki i innych OZE

Uruchomienie programu zostało potwierdzone na konferencji prasowej 28 września 2021 roku przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Szymona Giżyńskiego

Dofinansowanie w pierwszej częsci dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej. Nabór rozpocznie się 1 października i potrwa do wyczerpania środków.

Część druga programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW). Dotacje obejmą też małe elektrownie wodnych o mocy do 500 kW oraz towarzyszące im magazyny energii. Nabór w drugiej części programu potrwa do 20 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków.

Komu i w jakiej wysokości przysługują dotacje?

Dla kogo i w jakiej wysokości nowe dofinansowanie?

W obu częściach programu o dofinansowanie nowe dofinansowanie do fotowoltaiki i innych OZE ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha. Dodatkowo, co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania, muszą prowadzić osobiście gospodarstwo rolne.

dofinansowanie okladka

Dotacje przysługują także osobom prawnym, czyli właścicielom lub dzierżawcom nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha. Te osoby także, co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania, muszą prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W jakiej formie można zgłosić wniosek o dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru w części 1. w WFOŚiGW można ubiegać się o dotacje, ale również niskooprocentowane pożyczki wspierające realizację projektów. W części 2. przysługują dotacje i pożyczki – zarówno preferencyjne jak i na warunkach rynkowych).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia” będzie można składać do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej od 1 października 2021 r. Jesteśmy przygotowani do ich obsługi pod względem merytorycznym i technicznym. Nasi konsultanci i eksperci są najbliżej potencjalnych Beneficjentów, znają ich bieżące potrzeby i oczekiwania. Dlatego liczymy na duże zainteresowanie, które przełoży się na wartościowe pod względem środowiskowym i kosztowym inwestycje. Już dziś zapraszam do śledzenia informacji o naborach na stronach www poszczególnych Wojewódzkich Funduszy, a wszystkich przedstawicieli branży agro, spełniających warunki naboru do aplikowania o dofinansowaniekomentuje Marek Ryszka, przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program „Agroenergia” opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach, a więc w obu przypadkach razem z WFOŚiGW proponujemy „przyjazne”, a przy okazji też stabilne formy dofinansowania. To wsparcie dla lokalnych inicjatyw uzyskiwania energii z OZE, korzystnych dla środowiska naturalnego i dla agrobiznesu wyjaśnia Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. 

Do dyspozycji jest energia ze słońca, wiatru, wody, biogazu, a nawet – biorąc pod uwagę dofinansowanie np. gruntowych pomp ciepła – energia spod ziemi. W „Agroenergii” zaplanowaliśmy zyski zarówno środowiskowe, jak i te, które rolnicy będą mogli odczuć w swoich kieszeniach. Nikt lepiej od nich nie zaplanuje, jak je z pożytkiem wykorzystać – uzupełnia wiceprezes Michalski.

Wszystkie kierunki naszego wsparcia finansowego w „Agreoenergii” dla produkcji „zielonej” energii wiążą się z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań – np. paneli fotowoltaicznych czy instalacji biogazowych albo urządzeń elektrowni wodnych. W skali mikro, z perspektywy małych ojczyzn i lokalnych społeczności, rozproszenie źródeł energii będzie sprzyjać nie tylko bezpieczeństwu indywidualnych gospodarstw rolnych, ale także regionalnemu bezpieczeństwu energetycznemu– podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Odnotujemy jeszcze jedną korzyść z programu:  inicjatywy z pewnością zmniejszą krajową emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a na tym efekcie zależy nam z kilku powodów. Najważniejszy z nich to nasze zdrowie, czasem wręcz życie. Kolejne to konieczność realizacji celów wyznaczonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz szukanie rozwiązań, które połączą na polskiej wsi ekologię z ekonomią – uzupełnia Michał Kurtyka.

Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 roku, to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). 

Ze względu na fakt, że wsparcie finansowe w ramach programu „Agroenergia” będzie udzielane wyłącznie w ramach horyzontalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów będzie dzień złożenia wniosku o wsparcie finansowe. Przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być także rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

Szczegóły programu, w tym wysokość oraz warunki dofinansowania dostępne są na stronach:

oraz na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Chcesz znaleźć informacje o dofinansowaniu do pomp ciepła? Zobacz artykuł:

źródło: gov.pl/web/klimat (Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.