Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przełomowy wyrok sądu w sprawie spalania lasów przez Elektrownię Połaniec

Przełomowy wyrok sądu w sprawie spalania lasów przez Elektrownię Połaniec

Ilość i rodzaj biomasy drzewnej spalanej w elektrowni jest informacją publiczną, która powinna być udostępniana – wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w odpowiedzi na skargę Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Reklama

Przedmiot sporu? Dostęp do informacji

Zapadł wyrok w sprawie skargi złożonej przez aktywistów z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w związku z odmową udzielenia informacji przez spółkę Enea Elektrownia Połaniec SA na zadane jej pytania. 

O co Elektrownię pytali aktywiści? O pochodzenie zakupionej oraz zużytej biomasy, a także o planowane rozbudowy instalacji biomasowych – czytamy w komunikacie prasowym Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem Skarbu Państwa. Tym samym nie ma mowy o tym, aby informacje, o które zwróciło się skarżące Stowarzyszenie, traktować jako dotyczące sfery prywatnej i niezwiązanej z działalnością państwa” – orzekł sąd w kontekście obrony Enei tajemnicą handlową. 

– To przełomowy wyrok w walce o ograniczenia dla szkodliwego sektora bioenergii a także walce o prawo do informacji – informują aktywiści. 

Dlaczego wyrok nazywa się przełomowym?

Elektrownia Połaniec jest największym w kraju producentem energii pochodzącej z biomasy drzewnej – spala rocznie nawet 1,2 milionów ton surowca. Decyzja sądu ma pozwolić na wzmocnienie możliwości kontroli społecznej co do zakresu i formy wypełniania zobowiązań Polski dotyczących udziału energii OZE w miksie energetycznym.

Umożliwić ma także bardziej szczegółowe przyjrzenie się źródłom biomasy drzewnej – pierwotnej (nieprzetworzonej, pozyskiwanej bezpośrednio ze ściętych drzew) oraz wtórnej (przetworzonej, będącej pozostałością z tartaków etc.). 

Monitoring i analiza rodzajów biomasy są istotne ze względu na skutk,i jakie jej spalanie niesie dla klimatu ze względu na wysoką (wyższą od paliw kopalnych) emisyjność, rosnącą presję na lasy (zwiększenie wycinek) oraz negatywny wpływ na utratę bioróżnorodności.

– Wyrok dowodzi, że jako społeczeństwo mamy prawo wiedzieć, jak wykorzystywany jest strategiczny surowiec jakim jest drewno. To jednak tylko pierwszy krok. Aktualne informacje o tym, ile oraz jaki rodzaj drewna spalany jest w elektrowniach, a także wiedza, skąd to drewno pochodzi, powinny być łatwo dostępne, np. w publicznych, elektronicznych bazach danych – komentuje Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, współautor raportu „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii”.

Źródło: informacja prasowa Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot

Fot.: canva.com/@pexels, canva.com/@kanchanachitkhamma

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.