30 milionów Europejczyków dotkniętych ubóstwem energetycznym w 2019 roku

Jak wynika z raportu Instytutu Jacquesa Delorsa, 30 milionów Europejczyków marzło w swoich domach w 2019 roku. W środę (3 lutego) autorzy badań apelowali do Komisji Europejskiej o przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w ramach odbudowy gospodarki po pandemii.