5 sławnych wegetarian filozofii

Żyli w czasach, kiedy powszechne było stwierdzenie, jakoby zwierzęta miały służyć człowiekowi. Mimo to wyłamywali się ze sztywnych norm społecznych i otwarcie głosili pogląd o równości zwierząt. Pochwalali wegetarianizm, a niektórzy z nich nawet sami go praktykowali. Poznaj 5 filozofów, którzy sprzeciwiali się mordowaniu zwierząt na mięso.