Autostrada energetyczna połączy OZE na północy z przemysłem na południu Polski za 10 lat?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły Plan rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023 – 2032. Jednym z głównych założeń planu jest budowa linii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) z północy na południe Polski. Celem tej inwestycji jest dostarczenie energii wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych zgromadzonych na północy do zlokalizowanego na południu Polski przemysłu.