Biodegradacja

Biodegradacja –  rozkład związków organicznych pod wpływem czynników takich jak: bakterie, grzyby, słońce, tlen i woda.