Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biodegradacja

Biodegradacja

Biodegradacja

Biodegradacja –  rozkład związków organicznych pod wpływem czynników takich jak: bakterie, grzyby, słońce, tlen i woda.

B1
Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.