Smog

Smog – zjawisko atmosferyczne, w którym łączy się zanieczyszczenie powietrza z mgłą i brakiem wiatru

Energia cieplna

Energia cieplna – energia, której miarą jest temperatura, ale nie jest jednoznacznie opisana; dziedzina fizyki, która się nią zajmuje to termodynamika.