1200x628 4Reklama
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Słowniczek pojęć

biogazownia

Biogazownia

Biogazownia – specjalistyczna instalacja i zakład, w którym przekształca się biomasę, czyli odpady organiczne; roślinne,...
Słowniczek pojęć
paliwo

Paliwo

Paliwo – nazwą tą określa się substancje, które podczas spalania wydzielają duże ilości gazów oraz ciepła. Paliwa...
Słowniczek pojęć
smog

Smog

Smog – zanieczyszczenie powietrza i zjawisko atmosferyczne powstałe w rezultacie połączenia się dymu, pyłów i spalin z...
Słowniczek pojęć