Smog

Smog – zjawisko atmosferyczne, w którym łączy się zanieczyszczenie powietrza z mgłą i brakiem wiatru