Smog

Smog

Smog – zanieczyszczenie powietrza i zjawisko atmosferyczne powstałe w rezultacie połączenia się dymu, pyłów i spalin z powietrzem. W wyniku tego wytwarza się toksyczny smog, czyli (ang. smog + fog) „mgła z dymu”. Trujący smog jest wielkim problemem ekologicznym widocznym zarówno w małych miasteczkach i regionach świata, jak i w ogromnych metropoliach. Kiedy stężenie trucizn przekracza normy jakości powietrza, możemy odczuwać pogorszenie samopoczucie, problemy z oddychaniem lub bóle głowy.

Jak powstaje smog? 

Rozmaite związki chemiczne takie jak tlenki siarki, azotu i pyły zawieszone przedostają się do atmosfery, tworząc zanieczyszczenia powietrza, czyli smog. Najbardziej szkodliwymi substancjami, które znajdują się w smogu, są pyły zawieszone (PM 2,5 oraz PM 10), a ich małe cząsteczki mogą przedostawać się poprzez układ oddechowy w głąb organizmu człowieka. 

 Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.