Kategoria: Słowniczek pojęć

Energia cieplna

Energia cieplna – energia, której miarą jest temperatura, ale nie jest jednoznacznie opisana; dziedzina fizyki, która się nią...
Słowniczek pojęć

Biogaz

Biogaz – gaz palny, który otrzymujemy w wyniku fermentacji ścieków, odpadów rolnych i spożywczych oraz odchodów....
Słowniczek pojęć