Biogaz

Biogaz – gaz palny, który otrzymujemy w wyniku fermentacji ścieków, odpadów rolnych i spożywczych oraz odchodów.  

Turbina

Turbina – wykorzystuje energię przepływającego płynu, np. wody, pary wodnej albo powietrza, do wytworzenia energii mechanicznej.