Energia elektryczna

Energia elektryczna – jest energią ładunków elektrycznych nieruchomych lub tych, aktywnie poruszających się. Potocznie energię elektryczną nazywa się prądem elektrycznym, a jej zużycie mierzy się w kilowatogodzinach [kWh]. Urządzenia elektryczne zużywają energię elektryczną – im większa moc urządzenia, tym więcej energii pobiera.

Obecnie energia elektryczna stanowi ekologiczną alternatywę dla energii uzyskiwanej z innych konwencjonalnych źródeł energetycznych. Energia elektryczna nie zanieczyszcza środowiska, ma wysoką sprawność przetwarzania w rozmaite formy energii użytecznej, jest wydajna, a także zapewnia redukcję odpadów cieplnych i chemicznych, które pojawiają się w przypadku wytwarzania innej formy energii. Obecnie na rynku pojawiają się coraz bardziej efektywne rozwiązania magazynowania energii elektrycznej. Jednym z takich sposobów jest magazynowanie energii w postaci wodorowych ogniw paliwowych.