Biogaz

Biogaz – gaz palny, który otrzymujemy w wyniku fermentacji ścieków, odpadów rolnych i spożywczych oraz odchodów.