Biogaz

Biogaz – gaz palny, który otrzymujemy w wyniku fermentacji ścieków, odpadów rolnych i spożywczych oraz odchodów.  

Czym są biogazownie? Jak powstaje biogaz?

Biogazownia to zespół urządzeń, które produkują jednocześnie energię elektryczną, cieplną i nawóz ekologiczny. Głównym zadaniem jest produkcja biogazu, która następuje w procesie beztlenowej fermentacji metanowej różnorodnych substancji lub odpadów organicznych.