Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biogazownia - strona 2

biogaz

Biogaz

Biogaz – gaz palny, który otrzymujemy w wyniku fermentacji ścieków, odpadów rolnych i spożywczych oraz odchodów....
Słowniczek pojęć