Walec Egutera

Walec Egutera – walec, którym wyrównuje się papier w maszynie papierniczej.