Szerokość geograficzna

Szerokość geograficzna – jest jedną ze współrzędnych geograficznych (drugą jest długość geograficzna) i oznacza odległość od równika na północ i na południe; jest mierzona w stopniach. Wraz ze zmieniającą się szerokością geograficzną można zaobserwować różnice w zjawiskach klimatycznych na danym obszarze Ziemi. Im bliżej równika, tym mniejsza jest szerokość geograficzna, temperatura jest większa, a na terenie pojawia się określona roślinność, rodzaj gleb itp.

 

Fotowoltaika od Columbus Energy