Atmosfera ziemska

Atmosfera ziemska – jest gazową powłoką, która otacza Ziemię. Składa się z mieszaniny gazów, które łącznie nazywa się powietrzem. Atmosfera ziemska posiada właściwości, na przykład temperaturę, które zmieniają się wraz ze wzrostem wysokości. Całą atmosferę można podzielić na konkretne warstwy, właśnie ze względu na pionowy profil temperatury. Można więc wyróżnić: troposferę, stratosferę, mezosferę, termosferę. W atmosferze ziemskiej możemy wyróżnić także jonosferę i ozonosferę. W atmosferze można zaobserwować wiele zjawisk takich jak cyrkulacja ogólna, zmętnienie, czy pływy atmosferyczne.