Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Atmosfera ziemska

atmosfera

Atmosfera ziemska

Atmosfera ziemska – jest gazową powłoką, która otacza Ziemię. Składa się z mieszaniny gazów, które łącznie nazywa się powietrzem. Atmosfera ziemska posiada właściwości, na przykład temperaturę, które zmieniają się wraz ze wzrostem wysokości. Całą atmosferę można podzielić na konkretne warstwy, właśnie ze względu na pionowy profil temperatury. Można więc wyróżnić: troposferę, stratosferę, mezosferę, termosferę. W atmosferze ziemskiej możemy wyróżnić także jonosferę i ozonosferę. W atmosferze można zaobserwować wiele zjawisk takich jak cyrkulacja ogólna, zmętnienie, czy pływy atmosferyczne.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.