Paliwo

Paliwo – substancja, która przy spalaniu wydziela duże ilości ciepła.