Energia cieplna

Energia cieplna – energia, której miarą jest temperatura, ale nie jest jednoznacznie opisana; dziedzina fizyki, która się nią zajmuje to termodynamika.