Energia cieplna

Energia cieplna – jedna z form energii, która powstaje w wyniku ruchu cząsteczek lub atomów składających się na dany układ fizyczny. Energia cieplna to inaczej ciepło, które jest wytwarzane w procesach spalania, czy przetwarzania danych surowców. Dział energetyki cieplnej, który zajmuje się wytwarzaniem takiej energii, zwany jest również termoenergetyką. Miarą energii cieplnej jest temperatura, która pomaga w jej określeniu. Dzięki zjawisku energii cieplnej i odpowiednio dobranym źródłom możemy ogrzewać budynki i podwyższać temperaturę w pomieszczeniach.