Panel fotowoltaiczny

Panel fotowoltaiczny – jest urządzeniem, które służy do wytwarzania energii elektrycznej poprzez przemianę energii i promieni słońca. Panel fotowoltaiczny składa się z połączonych ze sobą modułów oraz konstrukcji mocującej. 

Przy produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. Pod wpływem dostarczania energii, krzem zmienia postać z izolatora na przewodnik. Ostatnio rozwija się też technologia perowskitowa, wykorzystująca efektywnie ten minerał w fotowoltaice. O przemianę prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny dba inwerter, czyli falownik. Dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych można zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i wytwarzać ją ze źródła energii odnawialnej, jakim jest słońce (promienie słoneczne).

Fotowoltaika od Columbus Energy
panele