Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków – miejsce, w którym ze ścieków są usuwane zanieczyszczenia, aby otrzymana w tym procesie woda mogła trafić do rzeki, jeziora albo morza.