Co to jest handel emisjami? Dlaczego Polska chce wycofać się z systemu ETS?

Handel uprawnień do emisji to kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej, który obowiązuje od 2005 roku. Systemem EU ETS obejmuje 31 państw i jest największym rynkiem emisji na świecie. Zysk z handlu emisjami trafia do państwowego budżetu i ma wspierać transformację energetyczną. Dlaczego Polska, jeden z największych beneficjentów EU ETS, krytykuje unijną politykę?