Columbus Energy i Śląskie Kamienice będą wspólnie realizowały projekt farm fotowoltaicznych

Columbus Energy S.A. podpisał umowę o współpracy ze spółką Farmy Fotowoltaiki, która należy do Śląskie Kamienice S.A. Firmy będą wspólnie realizowały projekty fotowoltaiczne, począwszy od znalezienia lokalizacji, a na uruchomieniu farmy kończąc.