Columbus Energy z nową ofertą i wynikami za II kwartał

II kwartale br. Columbus Energy S.A., największy dostawca usług na rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce, wypracował 129 mln zł skonsolidowanego przychodu i wynik EBITDA na poziomie 18 mln zł. To ponad 276% wzrostu przychodów i ponad 414% wzrostu wartości EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.