Czy małym firmom opłacają się działania proklimatyczne?

Neutralność klimatyczna do 2050 roku to niezmienna ambicja Unii Europejskiej. Co na to biznes? Największą świadomością ekologiczną w Polsce wykazują się małe i średnie przedsiębiorstwa, a właśnie one mają najwięcej trudności z wdrożeniem działań. Gdzie mogą znaleźć wsparcie?