Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy małym firmom opłacają się działania proklimatyczne?

Czy małym firmom opłacają się działania proklimatyczne?

Neutralność klimatyczna do 2050 roku to niezmienna ambicja Unii Europejskiej. Co na to biznes? Największą świadomością ekologiczną w Polsce wykazują się małe i średnie przedsiębiorstwa, a właśnie one mają najwięcej trudności z wdrożeniem działań. Gdzie mogą znaleźć wsparcie?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Zaangażowanie biznesu jest potrzebne 

Konieczność transformacji przedsiębiorstw i korporacji nie podlega dyskusji. Ograniczenie globalnego ocieplenia poniżej 2℃ jest niemożliwe bez zdecydowanych i szybkich kroków ze strony biznesu. Polskie przedsiębiorstwa mają wpływ na aż 63% krajowych emisji gazów cieplarnianych. A jak wyglądają plany ich redukcji? Według analizy Fundacji Instrat pozostajemy w tyle. 

Podczas gdy liderzy i liderki spółek w Nowym Jorku czy Londynie przygotowują zaawansowane strategie by odejść od klimatycznie szkodliwych inwestycji, postępy na tym polu wśród polskich emitentów są bardzo powolneocenia Damian Iwanowski, kierownik programu badawczego Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat. 

W Polsce działania są najczęściej wdrażane pod dwoma warunkami – są wymagane lub opłacalne. 

Największe obawy przedsiębiorców

Raport Climate Leadership in the Eleventh Hour to podsumowanie badań przeprowadzonych w 21 różnych branżach i 113 krajach. Jego celem była analiza świadomości ekologicznej biznesu i konieczności zaangażowania w globalne cele prośrodowiskowe i proklimatyczne. 

Blisko ¾ CEO na całym świecie (72%) potwierdza, że zrównoważony rozwój jest priorytetem, tuż po poradzeniu sobie ze skutkami wywołanymi przez pandemię COVID-19 czytamy w raporcie. 

Co spowalnia podjęcie zdecydowanych kroków? 

Przedstawiciele firm wyrażają swoje obawy. Ponad połowa z nich w badaniu Raport Climate Leadership in the Eleventh Hour wskazała, że główną jest brak przygotowania. Tylko 16% spośród ankietowanych uważa, że ich firma jest gotowa na zmiany. Szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw, które dysponują znacznie mniejszym budżetem na realizację działań. 

Wsparcie jednak istnieje. W Polsce powstaje coraz więcej inicjatyw, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej, ocenianie wpływu na środowisko i klimat, a także wskazanie optymalnej ścieżki wdrażania rozwiązań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych z myślą o kosztach i możliwościach. Działaniami, które mogą podjąć mniejsze firmy jest chociażby inwestycja w odnawialne źródła energii.

Waga małych zmian 

Mówi się, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw to motor polskiej gospodarki. To również można odnieść do ekologii. Świadomość ekologiczna MŚP jest na bardzo wysokim poziomie. To również przedsiębiorcy, którzy najczęściej wdrażają strategię CSR, czego dowodzą raporty (m. in. „Zielona energia w MŚP pod lupą” z 2020 roku). 

Jakie korzyści przynosi realizacja celów redukcji emisji gazów cieplarnianych? 

Analiza Fundacji Instrat wymienia cztery obiecujące plusy z obniżenia śladu węglowego:

  1. Wzrost przychodów. Wyliczenia NYU Stern Centre For Sustainable Business wykazują, że w latach 2015-2019 produkty reklamowane jako zrównoważone środowiskowo odpowiadały za 54.7% wzrostu rynku produktów konsumenckich.
  1. Ograniczenie kosztów. Najczęściej podejmowanych działaniem, które wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest zwiększenie wydajności energetycznej. To wpływa także bezpośrednio na zmniejszenie rachunków operacyjnych.
  1. Ograniczenie ryzyka prawnego. Dotyczy to nie tylko świadomości ekologicznej konsumentów, ale również wprowadzanych regulacji prawnych, które coraz częściej podejmuje się przeciwko emitentom. 
  1. Wzrost innowacyjności. Oczywistym skutkiem odejścia od węgla jest wprowadzenie nowoczesnych technologii, który wpływa pozytywnie na wizerunek marki. 

Źródła: “Climate Leadership in the Eleventh Hour” 2021, “Korporacyjna obojętność. Cele i strategie klimatyczne emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ” 2021, “Zielona energia w MŚP pod lupą” 2020, Green News

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.