Czy plastik można odzyskiwać nieskończenie wiele razy? Recykling chemiczny

Recykling plastiku nie jest prostą sprawą. Pomimo starań, ponownie przetwarza się jedynie niewielki procent surowców. Rozwiązaniem może być przekształcanie jego formy ze stałej w ciekłą.