Czy Polacy wolą rzeczy z recyklingu? Konkurs Stena Recykling i idee GOZ

Reuse, reduce, recycle, czyli główne założenia gospodarki obiegu zamkniętego mogą wkrótce zrewolucjonizować dotychczasowe postrzeganie gospodarowania odpadami. Dzisiaj recykling nabiera nowego znaczenia – coraz więcej miejsc oferuje produkty pochodzące z recyklingu, a gospodarka zmierza ku ekologicznym przemianom