Czy rośliny pływające staną się pomocne w oczyszczaniu ścieków ze związków endokrynnych?

Obecne metody oczyszczania wód ze związków endokrynnych są niewystarczające – do takiego wniosku doszły badaczki z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, pracujące pod kierownictwem prof. Joanny Karpińskiej. Ich zdaniem sposobem na pozbycie się zanieczyszczeń mogą być rośliny pływające.