Czy sztuczna inteligencja zastąpi rolników? Jak funkcjonować będzie ekogospodarstwo przyszłości?

teligencję. Według naukowców jest to dużo bardziej zrównoważone rozwiązanie od tradycyjnego rolnictwa.