Czy UE ograniczy użycie biomasy leśnej w produkcji energii? Nowy projekt KE

Unia Europejska rozważa zaostrzenie przepisów dotyczących biomasy leśnej. Od dawna prowadzone są debaty nad tym, czy to źródło energii można nazwać odnawialnym, a co za tym idzie ekologicznym. Spalanie drzew nie jest sposobem na odbudowę przyrody i obniżenie emisji, a wręcz przeciwnie.