Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw. Czas na złożenie tylko do końca czerwca!

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest obowiązkowa, a za jej niezłożenie w terminie można otrzymać karę.