Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw. Czas na złożenie tylko do końca czerwca!

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw. Czas na złożenie tylko do końca czerwca!

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest obowiązkowa, a za jej niezłożenie w terminie można otrzymać karę.

BANER MOBILEB1
Reklama

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw przeznaczona jest dla każdego właściciela lub zarządcy budynku (także lokalu), który posiada źródło ciepła o mocy do 1MW.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej na stronie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W formie papierowej wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć we właściwym urzędzie.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jakie informacje musi zawierać deklaracja?

Konieczne informacje

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja musi zawierać takie informacje jak:

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła (lub źródeł spalania paliw),
  • numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Jak wypełnić deklarację? Zachęcamy do zapoznania się z filmem CEEB:

Za niezłożenie deklaracji do ewidencji CEEB w wyznaczonym terminie, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Nie złożyłeś/aś deklaracji w terminie? Możesz uniknąć kary, jeśli złożysz dokument w ramach tzw. czynnego żalu, zanim organ wykonawczy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta – podejmie kroki prawne.

źródło: ceeb.gov.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.