Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw