Deklaracje na temat źródeł ciepła. Ogólnokrajowy start 1 lipca

Od 1 lipca w Polsce rozpocznie się proces składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB polegać będzie na informowaniu o źródłach ciepła oraz spalaniu paliw w danym budynku.