Deklaracje na temat źródeł ciepła. Ogólnokrajowy start 1 lipca

Deklaracje na temat źródeł ciepła. Ogólnokrajowy start 1 lipca

Od 1 lipca w Polsce rozpocznie się proces składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB polegać będzie na informowaniu o źródłach ciepła oraz spalaniu paliw w danym budynku.

Deklaracja źródła ogrzewania

Informację o źródle ciepła i spalania paliw w danym miejscu będzie musiał podać właściciel lub zarządca budynku. 1 lipca to pierwszy dzień składania deklaracji. Termin wysyłania zgłoszeń do CEEB wynosi rok. Jeżeli instalujemy nowe źródło ciepła, wniosek należy przesłać do 14 dni od pierwszego uruchomienia. Szacuje się, że baza będzie liczyć blisko 5 milionów budynków lub więcej.

Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podała, że budowa systemu CEEB zakończy się tuż przed 1 lipca. Wyjaśniła też jakich budynków będzie dotyczyć ta deklaracja. 

Dostępne będą dwa formularze. Jeden dla budynków mieszkalnych, a drugi dla tych niezamieszkałych. O rodzaju deklaracji decyduje właściciel lub zarządca budynku. Istnieją różne formy składania deklaracji – elektroniczna (e-dowód lub profil zaufany), listowna lub osobiste złożenie wniosku w urzędzie miasta, lub gminy.

Co musimy zgłosić?

CEEB obejmuje źródła ciepła i spalania paliw do 1 MW. Jak na razie źródła o takiej mocy nie wymagały zgłoszenia i pozwolenia. 

Zgłosić powinniśmy źródła ciepła znajdujące się w różnych budynkach – w kamienicach, na działkach, instytucjach publicznych itd. Znaczenie będzie mieć moc źródła ogrzewania oraz rodzaj przeznaczenia budynku.

Bez względu na wysokość emisji ze źródła ciepła, zgłosić należy każdy rodzaj ogrzewania. Będzie to więc np.  pompa ciepła, piec na pellet, kocioł gazowy, węglowy, kominek, ogrzewanie z sieci, a nawet tzw. kopciuch.

Dlaczego to ważne?

Startujący od 1 lipca rejestr CEEB ma wesprzeć niskoemisyjne rozwiązania grzewcze i walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz ze smogiem (wspiera program Stop smog), pomoże też kontrolować krajową gospodarkę odpadami. Wyniki z przesłanych deklaracji posłużą do analizy stanu technicznego budynków i rodzajów źródeł ciepła w kraju. Za pomocą e-usługi CEEB będzie można starać się o dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji, czy uzyskać inną formę pomocy.

źródło: gunb.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.