Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Stop Smog. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o rządowym programie

program stop smog

Stop Smog. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o rządowym programie

“Stop Smog” jest rządowym programem, przeznaczonym dla osób ubogich energetycznie. Wsparcie finansowe obejmie likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych. Nabór wniosków do programu rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Jakie działania oferuje program?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wymienia przedsięwzięcia realizowane w ramach programu. Należą do nich:

  • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
  • termomodernizacja,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  • zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
  • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Kto może skorzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z dofinansowania mogą skorzystać również gminy realizujące przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Kim jest osoba uboga energetycznie?

Definicję osoby ubogiej energetycznie przedstawił Instytut Badań Strukturalnych w raporcie “Ubóstwo energetyczne w Polsce – temat zastępczy czy realny problem?” (2016 rok). 

Według miary subiektywnej osoba uboga energetycznie nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb energetycznych. Warto podkreślić, że nie są one takie same w przypadku każdego. Natomiast zgodnie z miarą obiektywną, koszty energii zagrażają zaspokojeniu innych podstawowych potrzeb. Osoba uboga energetycznie musi wybierać między ogrzaniem domu a zakupem jedzenia czy ubrania. W 2017 roku ubóstwa energetycznego doświadczyło ok. 3,35 mln Polaków. 

Kto może składać wnioski?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że program realizowany jest przez gminy. Jednak stroną porozumienia w imieniu gmin mogą być także:

  • powiaty,
  • związki międzygminne,
  • w przypadku woj. śląskiego – związek metropolitalny. 

Ile wyniesie kwota dofinansowania?

Kwota wsparcia została zróżnicowana ze względu na liczbę mieszkańców danej gminy:

  • dla gmin do 100 tys. mieszkańców – do 70% współfinansowania,
  • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców – poniżej 70% współfinansowania.

Pozostałe środki, czyli ok. 30%, stanowi wkład własny gminy. 

Dodatkowo średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku (w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu) nie może przekroczyć 53 tys. zł. 

Z punktu widzenia gospodarstwa domowego, wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji pokrywa 100% kosztów inwestycji. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.