Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Uchwała antysmogowa dla Krakowa przynosi pozytywne efekty

krakow

Uchwała antysmogowa dla Krakowa przynosi pozytywne efekty

Od 1 września 2019 roku w Krakowie obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem. Po ponad roku prof. Piotr Kleczkowski i mgr inż. Katarzyna Kotarba z Akademii Górniczo-Hutniczej sprawdzili, czy krakowska uchwała antysmogowa wpłynęła na poprawę jakości powietrza w mieście. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Krakowie

Na podstawie uchwały antysmogowej w Krakowie wprowadzono zakaz ogrzewania paliwami stałymi od 1 września 2019 roku. Natomiast w latach wcześniejszych, dzięki programom pomocowym i dotacjom do wymiany źródeł ciepła, zmniejszono liczbę używanych w mieście kotłów na węgiel oraz drewno. 

Urząd Miasta szacuje, że w Krakowie pozostało jeszcze ok. 1800 palenisk. Tym samym w ciągu ostatnich 10 lat ich liczba zmniejszyła się ok. dwudziestokrotnie. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Uchwała poprawiła jakość powietrza

Naukowcy postanowili porównać tempo spadku stężenia substancji zanieczyszczających w Krakowie do tempa w całym województwie małopolskim, z wyłączeniem Krakowa. Wzięli pod uwagę, że w regionie od niedawna wprowadzono przepisy antysmogowe, jednak są one znacznie łagodniejsze niż krakowskie. Wyniki analiz potwierdziły, że jakość powietrza w Krakowie poprawia się szybciej niż w pozostałej części województwa.

Wykresy przedstawiają dane z lat 2012 – 2020

Z analizy wynika, że zmiana średniego stężenia pyłu PM10 jest wyższa w Krakowie niż w całym województwie z wyłączeniem Krakowa. Spadek w Krakowie wynosi 45,42%, natomiast w Małopolsce jest on dużo mniejszy – 28,73%. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
PM10

Podobna tendencja występuje w przypadku pyłu PM2,5 – w Krakowie obserwujemy zmianę na poziomie 43,76%, natomiast w całym województwie z wyłączeniem Krakowa – 32,15%. 

pm2.5

W przypadku benzo(a)pirenu w Krakowie wystąpił spadek średniego stężenia o 42,82%, z kolei w całym województwie stężenia benzo(a)pirenu wzrosły o 14,41%.

Bap

Coraz mniej dni z przekroczonymi poziomami zanieczyszczeń

W latach 2012 – 2020 spadła również liczba dni z przekroczeniami dobowego stężenia pyłu PM10. 

LICZBA DNI

Źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.