Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Program termomodernizacji budynków z budżetem 10 mln zł

Termomodernizacja

Program termomodernizacji budynków z budżetem 10 mln zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Fundusz Rozwoju podpisały porozumienie, którego celem jest wdrożenie w Polsce modelu przedsiębiorstwa usług energetycznych (model ESCO). Na projekt przeznaczono budżet w wysokości 10 mln zł. Pilotażowy program zostanie przedstawiony w ciągu 3 miesięcy. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

– Sektor budownictwa wielorodzinnego ma wciąż ogromny potencjał oszczędności energii, ale dla uwolnienia tego potencjału potrzebna jest mobilizacja środków publicznych, jak i prywatnych. Model inwestycji z udziałem ESCO to bardzo dobre narzędzie prowadzące nas do realizacji tego celu skomentował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wsparcie finansowe spółdzielni mieszkaniowych

Dodatkowo, środki finansowe zostaną przeznaczone dla wspólnot i jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki inwestycjom realizowanym w modelu ESCO, właściciel budynku będzie mógł przeprowadzić jego termomodernizację, korzystając z wkładu pieniężnego przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO. Pozwoli to m.in. na zmniejszenie zużycia energii. Po weryfikacji osiągnięcia zakładanych oszczędności, przedsiębiorstwo odsprzedaje swoje wierzytelności wobec właścicieli budynku. Dzięki temu, zdolności finansowe przedsiębiorstwa ESCO zostaną uwolnione, i będą mogły być przeznaczone na inne projekty. 

Dzięki podpisaniu dzisiejszego porozumienia pozwalamy polskim przedsiębiorstwom rosnąć bez obawy, że ugną się pod ciężarem własnych sukcesów – stwierdził prezes NFOŚiGW profesor Maciej Chorowski. 

2021: start pilotażowego etapu programu 

NFOŚiGW planuje przeznaczyć na ten cel 10 mln zł. Kwota pokryje koszty m.in. doradztwa energetycznego dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego. Porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. umożliwi skup wierzytelności przedsiębiorstw ESCO. 

Zdobyte w etapie pilotażowym doświadczenia, pozwolą rozszerzyć program – zarówno poprzez zwiększenie budżetu, jak i budynków, które będą mogły z niego skorzystać.

TERMOMODERNIZACJA gov 2

Założenia programu wypracowane wraz z Komisją Europejską

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski podkreślił, że założenia systemu zostały wypracowane przy pomocy Komisji Europejskiej, w ramach programu FinEErgoDom. 

Dzisiejszym porozumieniem nadajemy wartość oszczędnościom, ponieważ  pokazujemy, że dzisiejsze inwestycje mogą być spłacone z przyszłych oszczędności – dodał Lorkowski. 

Projekt FinEErgoDom realizowany jest od 2019 roku, w ramach wspieranego przez KE programu Horyzont 2020. Biorą w nim udział eksperci z Polski, Austrii, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Słowacji. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie innowacji w UE oraz wdrożenie w tych krajach modelu przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO.

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.