1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Problem ubóstwa energetycznego powraca. Zajmie się nim Ministerstwo Klimatu

ubostwo energetyczne

Problem ubóstwa energetycznego powraca. Zajmie się nim Ministerstwo Klimatu

W 2019 roku 30 milionów Europejczyków marzło w swoich domach. Ubóstwo energetyczne dotyka również ponad 3 milionów Polaków. Aby znaleźć rozwiązanie systemowe dla tego problemu, Minister Klimatu i Środowiska powołał zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego i redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Według Instytutu Badań Strukturalnych o ubóstwie energetycznym możemy mówić w dwóch przypadkach. Według miary subiektywnej osoba uboga energetycznie nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb energetycznych, które w każdym przypadku mogą się różnić. 

Z kolei patrząc obiektywnie, koszty energii uniemożliwiają zaspokojenie innych podstawowych potrzeb, np. zakupu jedzenia. W kontekście krajów śródziemnomorskich mówi się również o braku możliwości schłodzenia swojego domu w upalnych letnich miesiącach. 

Na czele zespołu wiceminister klimatu

Nowy zespół będzie organem opiniodawczo-doradczym Ministra Klimatu i Środowiska. Dostarczy on propozycje wsparcia osób ubogich energetycznie oraz systemowych rozwiązań problemu. Przypomnijmy, że redukcja ubóstwa energetycznego do poziomu 6% do 2030 roku jest jednym z założeń Polityki Energetycznej Polski 2040

Ponadto zespół zajmie się kwestią zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i zasilania urządzeń elektrycznych bardziej efektywnymi metodami. 

Podejmowane prace skupią się na konstruktywnej analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Dodatkowo określone zostaną nowe kierunki działań, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego – skomentował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. 

Pracami zespołu będzie kierował wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Będzie on współpracował z przedstawicielami innych resortów, reprezentantami administracji rządowej oraz gronem ekspertów m.in. z instytucji naukowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Propozycje zmian legislacyjnych i programy edukacyjne

Efektem prac będzie opracowanie propozycji założeń do zmian legislacyjnych, w tym, rekomendacji dotyczących nowych instrumentów przyczyniających się do wsparcia odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, dotkniętych ubóstwem energetycznym. 

Zostaną również przygotowane założenia programów edukacyjnych zorientowanych na poprawę świadomości energetycznej społeczeństwa. Zespół zakończy swoją działalność wraz z zaakceptowaniem przez Ministra  Klimatu i Środowiska przedłożonej mu analizy oraz rekomendacji.

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.