Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dofinansowanie technologii i innowacji z nowego funduszu FENG

technology

Dofinansowanie technologii i innowacji z nowego funduszu FENG

W puli Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) znalazło się 36 miliardów złotych. Pieniądze te przeznaczone są na rozwój badań, technologii, wprowadzanie innowacji czy transformację przemysłową instytucji i przedsiębiorstw. Wsparciem objęta zostanie też zielona gospodarka.

BANER MOBILEB1
Reklama

FENG to jeden z 9 programów wsparcia inwestycji infrastrukturalnych, innowacji, czy rozwoju przedsiębiorczości w kraju dotowany przez nowe perspektywy finansowe UE. W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji znalazło się 76 miliardów euro, a każdy z 9 programów na wspierać i uzupełniać pozostałe.

Dla rozwoju technologicznego 

FENG to następca Programu Inteligentny Rozwój (POR). Konsultacje FENG mają potrwać do 14 kwietnia. Po konsultacjach projekt ma zostać przyjęty przez rząd i przekazany do KE.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Aktualna pula zostanie przeznaczona na rozwój potencjału polskiego systemu innowacji. Program jest dedykowany dla instytucji publicznych, ośrodków badawczych, czy MŚP, które mogą wzrosnąć i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku dzięki dotacji.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podała, że program będzie funkcjonował na terenie całego kraju – ma to zapewnić spójność akcji. Wiceminister ma nadzieję, że FENG wpłynie korzystnie na rozwój innowacji i wdrażanie nowoczesnych technologii w Polsce.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Kto skorzysta?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki są dedykowane przedsiębiorcom,  konsorcjom przedsiębiorstw, firmom, instytucjom z sektora nauki, oraz ośrodkom przedsiębiorczości i innowacji. FENG zaoferuje wnioskodawcom dotacje, instrumenty finansowe kapitałowe i gwarancyjne, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Program zostanie zrealizowany w ramach trzech najważniejszych czynników:

  • Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli dofinansowanie w obszarach B+R, innowacji i nowych rozwiązań, internacjonalizacji, zwiększenia kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.
  • Wsparcie projektów o znaczeniu strategicznym w skali kraju, czyli rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, wsparcie technologii powstających na uniwersytetach i w innych instytucjach, wsparcie klastrów i start-upów.
  • Pomoc techniczna, tj. wsparcie na różnych szczeblach komunikacji z beneficjentami, pomoc administracyjna, kontynuacja STEP i Innovation Coach i inne formy wsparcia.

Projekt dokumentu FENG jest dostępny na stronie internetowej.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.