Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Gmino! Do końca marca masz czas, aby wziąć udział w programie Czyste Powietrze

czyste powietrze

Gmino! Do końca marca masz czas, aby wziąć udział w programie Czyste Powietrze

Jeszcze przez miesiąc, czyli do końca marca 2021 roku, gminy mają szansę na wyrażanie chęci podpisania porozumienia – w sprawie programu Czyste Powietrze – uwzględniającego nowe bonusy dla gmin. Dzięki temu samorządy będą korzystać z pakietu startowego na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.

BANER MOBILEB1
Reklama

Na co gminy uzyskają dotacje?

Łączny budżet zachęt, przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln zł. 

Obejmuje on wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie Czyste Powietrze.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jak zgłosić chęć udziału w programie?

Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, chcących korzystać z tych bonusów, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu Czyste Powietrze. W tym celu – do końca marca br. – konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat).

Co z gminami, które już przystąpiły do programu?

Gminy, które już przystąpiły do programu Czyste Powietrze, czyli mają podpisane porozumienie z wfośigw, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z wfośigw propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Nowe porozumienia będą zawierane przez wfośigw do końca maja 2021 roku.

Źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.