Dla ponad 80% Polaków OZE to nowoczesny i przyszłościowy rodzaj energii

W najnowszym badaniu IBRiS 41% ankietowanych Polaków wskazało, że wyrażenie “zielona energia” kojarzy się przede wszystkim z energią słoneczną (panele fotowoltaiczne oraz kolektory). Ponad ¾ jest przekonana, że OZE, dzięki wytwarzaniu lokalnemu, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Około 1/3 respondentów uważa, że firmy z branży zielonej energii realnie pomagają mieszkańcom kraju.