Dodatkowa wypłata dla polecających produkty OZE

Zarejestruj się

Dla ponad 80% Polaków OZE to nowoczesny i przyszłościowy rodzaj energii

Dla ponad 80% Polaków OZE to nowoczesny i przyszłościowy rodzaj energii

W najnowszym badaniu IBRiS 41% ankietowanych Polaków wskazało, że wyrażenie “zielona energia” kojarzy się przede wszystkim z energią słoneczną (panele fotowoltaiczne oraz kolektory). Ponad ¾ jest przekonana, że OZE, dzięki wytwarzaniu lokalnemu, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Około 1/3 respondentów uważa, że firmy z branży zielonej energii realnie pomagają mieszkańcom kraju.

B1
Reklama
Pion mobiPion
Reklama

Raport “Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”

Badanie ankietowe, które opracował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, zostało wykorzystane do raportu “Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”. Badanie CATI (wywiady telefoniczne) wykonano na grupie 1100 respondentów w czerwcu 2020 roku.

OZE z perspektywy Polaków

W pytaniu “Z czym kojarzy się Polakom zielona energia?”, respondenci wskazali przede wszystkim energię słoneczną (fotowoltaika, razem z kolektorami) – 41%. Na drugim miejscu znalazły się turbiny wiatrowe (38%), energię wodną wskazało 22%, zaś bioenergię równe 20%.

Reklama

Polacy popierają rozwój odnawialnych źródeł energii

82% ankietowanych jest zdania, że OZE to nowoczesny i przyszłościowy rodzaj energii, a 76% że lokalne użycie źródeł odnawialnych zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Co więcej, tyle samo zaznaczyło, że zdecydowania większość energii powinna pochodzić z takich źródeł. Nieco mniej – 69% respondentów wierzy we wpływ OZE na redukcję efektów globalnego ocieplenia.

Który rodzaj OZE najlepszy?

Ankietowanych poproszono o wskazanie technologii, która najbardziej spełniałaby potrzeby Polaków. Najwięcej wskazań otrzymały “panele słoneczne” – 86 proc. Procent mniej dostały ekologiczne spalarnie śmieci, zaś dwa procent mniej biopaliwa. Powyżej 80% otrzymały również konkretnie – “farmy fotowoltaiczne”. 71 procent badanych wskazało konieczność dla Polski, rozwoju morskich farm wiatrowych.

Negatywne opinie o OZE

Nieco ponad połowa respondentów (51%) uważa, że OZE są drogie, zaś około 1/3 sądzi, że nie zapewniają one stabilności. 26% ankietowanych traktuje źródła odnawialne jako narzucone przez Unię Europejską oraz źródło zarobku dla zachodnich firm. Tylko 1 procent ankietowanych wskazało, że OZE może mieć niekorzystny wpływ dla zdrowia. 

Aż 44% osób biorących udział w badaniu uważa, że podstawą polskiego miksu energetycznego powinien być węgiel.

O firmach z branży OZE

37% Polaków wskazało w ankiecie, że firmy z sektora OZE są nowoczesne i wyznaczające trendy. 33% uznało je za zaawansowane technologicznie, zaś 31% za realnie pomagające mieszkańcom kraju, w którym prowadzą działalność. 

Źródło: gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.